Sürdürülebilirlik Perspektifi: Snoc Yaklaşımı

Snoc, tasarım anlayışında çevresel sorumluluğu vurgulayarak, teknolojik gelişmeleri toplumsal beklentilere uygun bir şekilde destekleyen özgün bir yaklaşım sergiler.

Snoc, küresel bir şirket olarak çevresel sürdürülebilirliğe özel bir önem atfeder. Mevcut ve gelecekteki tasarımları, bu ilkelerin merkezinde şekillenir ve oluşumlar bu çerçevede geliştirilir. Tasarım kaynaklarının tamamı doğadan elde edilir ve bu süreç, çevre sağlığıyla dengeli bir ilişki içerir.

Kurumsal Anlayışımız

Doğal kaynakları bilinçli bir şekilde yönetme, tüm yaşam döngüsünü göz önünde bulundurma ve çevre dostu ürünler tasarlama çabamızı özenle sürdürüyoruz. Çevre politikamız, malzeme tedarikinden geri dönüşüme kadar olan değer zincirimizdeki potansiyel riskleri önceden önleme ve olumsuz etkileri etkili bir biçimde yönetme hedefini taşımaktadır. Bu yaklaşım, şirketimizin temel prensipleri arasında yer almaktadır. Ayrıca, SNOC çevresel sorumluluğu vurgulayan ve toplumsal beklentilere uyumlu teknolojilerin geliştirilmesini destekleyen bir tutum sergilemektedir. Sürdürülebilirlik ilkelerimiz; doğal kaynakları bilinçli bir şekilde kullanma, yaşam döngüsünü gözetme ve çevre dostu ürünler tasarlama hedeflerimizi yansıtmaktadır.

Eko-Farkındalık

2024

FSC®-CERTIFIED PACKAGING

2024

FSC®-CERTIFIED MODELS

2025

ENVIRONMENTAL CERTIFICATION

Forest Stewardship Council

Orman Yönetim Konseyi (FSC), kar amacı gütmeyen bir kuruluş olup, ormanların sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde yönetimini desteklemektedir. Temel amacı dünya ormanlarını ve sürdürülebilir varlıklarını korumaktır. FSC, küresel ormanların doğal bütünlüğüne zarar vermeden orman ürünlerinin çıkarılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, FSC'nin hedefleri, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakırken, dünya ormanlarını sürdürülebilir bir kaynak olarak kullanılabilir kılmaktır. SNOC koleksiyonları, FSC sertifikalıdır ve tasarımların hayata geçirilme süreci, çevre dostu ve koleksiyonların uzun vadeli kullanımını garanti edecek şekilde ilerlemektedir.

Yaratım Döngüsü

SNOC koleksiyonları, doğanın bütünlüğüne zarar vermeden uzun ömürlü ve yüksek kaliteli ürünler üreterek karbon emisyonlarına ve karbon ayak izine minimum etki bırakmayı amaçlamaktadır. Çevreye duyarlı bir yaklaşım benimseyen SNOC, kullanılan tüm materyal ve bileşenlerin seçiminde doğanın sürdürülebilirliğine ve korunmasına öncelik verir. Bu ilke, sürdürülebilir kalkınmayı desteklerken çevresel etkileri en aza indirir.