SİTE KULLANIM ŞARTLARI

1. GİRİŞ


İşbu belge (aşağıda bahsedilen diğer tüm belgelerle birlikte) internet sitesinin kullanımına ve işbu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair hüküm ve koşulları belirler (aşağıda "Koşullar" olarak anılacaktır). Müşteri internet sitesini kullanmadan önce Koşulları, Çerez Politikamızı ve Gizlilik Politikamızı (hepsi birlikte "Veri Gizliliği Politikası" olarak anılacaklardır) okumalıdır. Bu internet sitesini kullandığınızda veya internet sitesi üzerinden sipariş verdiğinizde siz değerli Müşterimiz, işbu Koşullara ve Veri Gizliliği Politikasına tabi olma konusunda açık rıza gösterdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Tüm Koşulları ve Veri Gizliliği Politikasını Müşteri kabul etmediği takdirde, internet sitesini kullanmamalıdır. İşbu Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası değiştirilebilir. Bunları düzenli olarak okumak Müşteri’nin sorumluluğudur ve Müşteri internet sitesini kullandığında veya Sözleşmeyi oluşturduğunda (aşağıda açıklandığı şekilde) yürürlükte olan Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası Müşteri için geçerli olacaktır.


2. BİLGİLERİMİZ


İşbu internet sitesi yoluyla yapılan mal satışları, Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı No 46 A Ümraniye / İstanbul adresinde yerleşik, sicil 460137 numarasıyla İstanbul Ticaret Tescilinde kayıtlı ve 3300191239 numarasıyla Sarıgazi Vergi Dairesinde kayıtlı bir Türk şirketi olan EKVATOR ISI MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından SNOC ismiyle gerçekleştirilir. SNOC’a sabit telefonlarınızdan 0850 800 64 64 numaralı müşteri hizmetleri hattından numarasını arayarak ulaşabilirsiniz.


3. İNTERNET SİTESİNDEKİ BİLGİLERİNİZ VE ZİYARETLERİNİZ


Müşterinin istediği ürünü satın alabilmesi için kişisel bilgilerini paylaşması gerekmektedir. SNOC ile paylaştığınız bilgiler veya kişisel veriler Veri Gizliliği Politikası uyarınca işlenir. Müşteri internet sitesini kullandığında SNOC ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu teyit ederek işbu bilgilerin ve kişisel verilerin işlenmesini kabul etmiş sayılır. Müşteri’nin ilgisini açık şekilde SNOC’a beyan etmesi halinde, SNOC en yeni koleksiyonlar, kataloglar, kampanyalar ve özel teklifler hakkında posta, e-posta ve/veya SMS yoluyla Müşteri’yi bilgilendirebilir.


4. İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMI


İnternet sitesini kullanarak ve/veya internet sitesi yoluyla herhangi bir sipariş vererek; Müşteri;
1. İnternet sitesini yalnızca meşru talepler veya siparişler için kullanmayı,
2. Gerçekçi olmayan, asılsız veya sahte siparişler vermemeyi; SNOC’un böyle birsiparişin yapıldığına dair makul bir kanaati olduğunda, SNOC’un siparişi iptal etme ve konuya ilişkin ilgili yetkilileri bilgilendirme hakkına sahip olduğunu,
3. SNOC’ doğru ve güncel e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmayı ve gerekli olması durumunda SNOC’un bu bilgileri Müşteri ile iletişim kurmak için kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur. (Veri Gizliliği Politikası bakınız).
4. Müşteri’nin, siparişi tamamlamak için ihtiyaç duyulan bilgilerin tümünü SNOC’a vermediği hallerde, SNOC siparişi tamamlamayabilir.
5. Müşteri internet sitesi yoluyla sipariş verdiğinde, en az 18 yaşını tamamlamış olduğunu ve yasal olarak temyiz kudretini haiz sözleşme kurmaya muktedir olduğunu onaylamaktadır.


5. HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ


Bu internet sitesinde sunulan ürünler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde teslimat için uygundur.


6. SÖZLEŞMENİN KURULMASI


Müşteri, sipariş vermek için, online satın alma sürecini izlemeli ve "Ödemeyi Onayla" seçeneğini tıklamalıdır. Bunu yaptıktan sonra Müşteri, siparişin alındığını onaylayan bir e-posta alır ("Sipariş Onayı"). Daha sonraki ikinci bir e-postada, siparişin kabul edildiği ve gönderilmekte olduğu ("Teslimat Onayı") Müşteri’ye bildirilir. SNOC tarafından böyle bir onay Müşteri’ye sunulmamışsa, Sözleşme kurulmamış sayılır.


7. SİPARİŞİN REDDİ


SNOC’un internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çekme ve/veya internet sitesindeki herhangi bir materyali veya içeriği kaldırma veya düzeltme hakkı her daim saklıdır. SNOC kendisine iletilen tüm siparişleri işlemek için tüm makul çabayı sarf edecek olsa dahi, bir siparişi aldıktan veya Müşteri’ye Sipariş Onayı gönderdikten sonra olağandışı durumların meydana gelmesi halinde siparişi yerine getirmeyi veya onaylamayı reddetme hakkını her zaman saklı tutar.
SNOC, Müşteri’ye veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çektiği, herhangi bir materyali veya içeriği kaldırdığı veya düzelttiği ya da siparişi aldıktan veya Sipariş Onayını gönderdikten sonra onu yerine getirmeyi veya onaylamayı reddettiği için sorumlu tutulamaz.


8. TESLİMAT


Ürünlerin tedarikinin SNOC’un kontrolü dışında bir durum sebebiyle gecikmesi halinde, SNOC; Müşteri’yi mümkün olan en kısa zamanda durumdan haberdar eder ve gecikmenin etkisini en aza indirmek için önlemler alır. SNOC kontrolü dışında bir durum sebebiyle yaşanan gecikmeler konusunda sorumlu olmaz. Ancak çok ciddi bir gecikme riski olduğunda, Müşteri SNOC’a ulaşarak Sözleşmeyi sonlandırabilir ve Müşteri ödemesini yaptığı ancak teslim almadığı ürünlere ilişkin parasını geri alabilir.
Müşteri teslimat hizmetini seçtiğinde SNOC’un teslimat personelini veya SNOC’un temsilcisini evine kabul etmiş sayılır. SNOC, Müşteri’nin evine veya eşyalarına zarar riskini önlemek veya bu riski en aza indirmek için, eşyalarını veya zarar görebilecek herhangi bir şeyi kaldırmasını ve teslimat personelini evinize mümkün olan en elverişli şekilde kabul etmesini rica eder. SNOC’un ihmalinden kaynaklanmadığı müddetçe, riskin önlenmesi veya en aza indirilmesi için makul önlemlerin alınabileceği ve eşyaların güvenli yerlere kaldırılabileceği durumlar için SNOC sorumlu tutulamaz.
Müşteri sipariş ettiği ürünlerin evine, koymayı planladığı alanlara veya teslimat konumuna sığabileceğinden emin olmalıdır. Ürün veya ürünlerin Müşteri’nin istediği gibi uymaması halinde, Müşteri yine de teslimatı kabul edebilir veya ürünlerin iadesini isteyebilir. Müşteri, iadeden kaynaklı nakliye işleminin ek maliyeti olabileceğini ve SNOC’un bu maliyeti Müşteri’ye yansıtma hakkına sahip olacağını unutmamalıdır. İşbu Koşullar bağlamında, "teslimat" veya "teslim edildi" durumlarının oluşması için Müşteri’nin veya ürünlerin zilyetliğini edinecek Müşteri tarafından belirlenmiş üçüncü bir kişinin ürünü teslim almış olması gerekir ki bu durum, belirtilen teslimat adresinde ürünlere ait alındı belgesinin imzalanmasıyla ispat edilebilir.


9. TESLİM EDEMEME HALİ


Teslimat mümkün olmazsa, ürün/ler depoya iade edilir. Teslimatın mümkün olmaması halinde Müşteri, siparişe konu ürünün nerede olduğuna ve teslimatı nasıl yeniden ayarlayabileceğine ilişkin bilgilendirilir. Müşteri kararlaştırılan zamanda teslimat konumunda olmazsa, anlaşılacak diğer bir uygun günde teslimatı yeniden düzenlemek için SNOC ile irtibata geçmelidir.
Siparişe konu ürün teslimat adresine getirilip de SNOC’dan kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü Teslimat gerçekleşmez ve Müşteri takip eden on beş (15) gün içinde teslimat için SNOC ile iletişime geçmezse, Müşteri’nin Sözleşme’ye aykırı davrandığından bahisle Sözleşme feshedilebilecektir. Sözleşmenin sonlandırılmasının sonucu olarak, teslimat masrafı dahil SNOC, Müşteri’den aldığı bütün ödemeleri, herhangi bir makul olmayan gecikme olmaksızın, her halükarda, işbu Sözleşmenin sonlandırılmasından sonraki on dört (14) gün içinde Müşteri’ye iade edecektir. Müşteri, Sözleşmenin sonlandırılmasından kaynaklanan nakliye işleminin ek maliyeti olabileceğini ve SNOC’un bu maliyeti Müşteri’ye yansıtma hakkına sahip olacağını unutmamalıdır.


10. RİSK VE MÜLKİYET


SNOC’un belirlediği kurye/kargo şirketi ile teslimatı Müşteri kabul ettiği müddetçe Teslimata kadar ürünlere ilişkin her türlü yarar ve hasar SNOC’un sorumluluğunda olacaktır. Ürünlerin mülkiyeti, söz konusu ürünün Müşteri’ye veya teslimat adresinde bulunan kişiye tesliminden itibaren Müşteri’ye geçer. (mülkiyetin devri)


11. FİYAT VE ÖDEME


Ürünlerin fiyatı, internet sitesinde belirlendiği şekildedir. SNOC internet sitesindeki tüm fiyatların doğru olduğundan emin olmak için elinden geleni yapmasına rağmen, bu konuda hatalar meydana gelebilir. Müşteri’nin sipariş ettiği ürünlerin fiyatında bir hata bulunması durumunda SNOC, Müşteri’yi mümkün olan en kısa sürede bilgilendirerek Müşteri’ye siparişi doğru fiyat üzerinden onaylama veya siparişini iptal etme seçeneklerini sunar. SNOC Müşteri’ye ulaşamazsa siparişi iptal edilmiş kabul ederek ürünler için ödeme yapılan miktar Müşteri’ye iade edilir. Fiyatlandırma hatası bariz ve kesinse ve internet sitesinde kayıtlı ürün fiyatının bariz bir şekilde hatalı fiyat olduğu anlaşılabilecekse, SNOC ürünleri Müşteri’ye hatalı (normalde olması gerekenden daha düşük) fiyattan (Müşteri’ye Teslimat Onayı gönderdikten sonra dahi) satış işlemini tamamlama yükümlülüğünde olmayacaktır. İnternet sitesindeki fiyatlara KDV ve vergiler dahildir. Fiyatlar herhangi bir zamanda değişikliğe uğrayabilir ancak (yukarıda belirtilenler hariç olmak üzere) Müşteri’ye Sipariş Onayı gönderildiği durumlarda fiyat değişiklikleri siparişleri etkilemeyecektir. Bu sebeple, (yukarıda belirtilen durum haricinde) önceki siparişlere ilişkin fiyatların yeniden düzenlenmesine izin verilmemektedir. Müşteri alışverişi tamamladığında, satın almak istediği tüm ürünler alışveriş sepetine eklenir, sonraki adım ise siparişi sonlandırma ve ödeme işlemidir. Bunu yapabilmek için, Müşteri, satın alma sürecine ilişkin adımları izlemeli, her adımda talep edilen bilgileri tamamlamalı veya onaylamalıdır. Ayrıca Müşteri, satın alma süreci boyunca, ödeme işlemi öncesinde, sipariş ayrıntılarında değişiklik yapabilir.
Sipariş tamamlandıktan sonra ve ödemenin Müşteri tarafından teyit edilmesinden önce, satın alınan ürüne ilişkin temel nitelikleri, ürünün tüm vergiler dahil toplam fiyatı, Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler veya istisnai olarak cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, Müşteri’nin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi sipariş özeti şeklinde Müşteri’nin dikkatine sunulur.
Alışveriş Rehberinde satın alma sürecine dair ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır. Ayrıca, Müşteri’nin kayıtlı bir kullanıcı olması halinde, Müşteri kendisine ait bütün siparişlerin detayına "Hesabım" bölümünden ulaşılabilir.
Ödemeler internet sitesinde ve uygulamalarda gösterilen ödeme yöntemleri kullanılarak kredi kartlar ve debit kartlar aracılığıyla yapılır.
.Yetkisiz erişimi engelleyebilmek için Müşteri’nin kredi kartı bilgileri şifrelenir. SNOC Müşteri’nin siparişini aldığında, işlemi tamamlamak için yeterli kullanılabilir limit bulunduğunu teyit etmek için Müşteri’nin kartında provizyon talep edilir. Müşteri’nin siparişi teslimat için yola çıkmadan önce kredi kartından ödeme alınır. Müşteri "Ödeme Onayı" düğmesini tıkladığında, kullanılan kredi kartının sahibi olduğunu veya kredi çeki kartının yasal hamili olduğunu doğrulamış ve onaylamış sayılır.
Kredi kartları kartı veren kurum tarafından doğrulamalara ve yetkilendirmelere tabidir; fakat Müşteri’nin kartını veren kurumun SNOC’a ödeme yetkilendirmesi vermemesi halinde herhangi bir gecikmeden veya teslim etmeme durumundan dolayı SNOC yükümlü olmayacaktır ve Sözleşmeyi tamamlaması mümkün olmayacaktır.


12. FATURA


Fatura Müşteriye en geç, teslim edilen ürünlerle birlikte gönderilir. SNOC, fatura konusunda, e-fatura/e-arşiv mevzuatına uygun diğer usullerin uygulanması hakkını saklı tutar.


13. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

14. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.