FSC Uluslar arası bir kuruluş olan Orman Yönetim Konseyinin bir organizasyonu olup orman ürünlerinin etiketlenmesi, orman yönetimi ile ilgili standartların belirlenmesi, belgelendirme gibi görevleri olan kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Kuruluş yeri Almanya’nın Bonn şehridir. Aynı zamanda kurumun merkezidir. Adını da Bonn kentinde uluslararası bir kuruluş olan Forest Stwardship Council’in baş harflerinden almıştır.

Birleşmiş Milletler ve Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün ‘FAO’ raporlarına göre dünya ormanlarının yarısı tahrip edilmekte olup FSC buna tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Amaçları;

Dünya çapında orman ürünlerinin doğru kullanılmasıyla ilgili standartların belirlenmesi ve yönetilmesi, kurumların uygunluğunun bağımsız olarak denetlenmesidir. Vizyonu uluslararası ormanlarla ilgili karar mekanizması işletmelere ve tüketicilere yön vermek olarak belirlenmiştir.

FSC'nin Amacı;

FSC; Dünyadaki tüm ormanların en uygun şekilde yönetilmesini teşvik
etmek, ormancılığın sürdürülebilir orman yönetimi ilkelerine göre
yürütülmesine yardımcı olmak, orman alanlarının korunmasını ve kalıcı
varlığını sağlamak, bu uygulamaların uluslararası anlamda yaygınlaşmasını amaçlayan bir paydaşlar sistemidir.

Çevresel şartlara uygun orman yönetiminin amacı; kereste ve
kereste dışı orman ürünlerinin ormanın biyolojik çeşitliliğine,
verimliliğine ve ekolojik süreçlerine zarar vermeden elde edilmesidir.

Sosyal açıdan fayda sağlayan orman yönetiminin amacı; yerel halkın
ve toplumun uzun vadede orman ve orman ürünlerinden fayda
sağlayacağı, ancak bu kaynakların sürdürülebilir kullanımını
destekleyen uzun dönemli yönetim planlarına da katılımda
bulunacağı sistemlerin kurulmasıdır.

Ekonomik açıdan fayda sağlayan orman yönetiminin amacı;
ormanlara yönelik her türlü müdahalenin, içinde bulunduğu
ekosistemi ve toplumun dengesini bozmayacak derecede kar amacı
güdülerek yapılmasıdır.

SNOC ailesi olarak hepimizin ortak yasam kaynağı olan doğaya ve geleceğe karşı sorumluklarımızın bilinci ile tüm üretim surecinde yükümlülüklerimizi unutmuyoruz ve devamlılığı sağlamayı kendimize misyon edindik.